Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

choć bym obiecał coś Tobie i sobie i tak przy pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię
świat dziś pode mną powoli traci barwy krzyczę, że czuję, że żyje mimo iż już prawie jestem martwy 

— miuosh . nie mamy skrzydeł
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

May 30 2015

May 28 2015

Play fullscreen
And I was running far away
Would I run off the wall someday?
Nobody knows...
Reposted frommissmuszii missmuszii

May 26 2015

Play fullscreen
 Balmorhea - Fake Fealty
Reposted fromolalaa olalaa

May 25 2015

May 24 2015

Play fullscreen
FANTASTYCZNA! odkrycie życia.
Reposted fromcountingme countingme

May 21 2015

A gdybyś mógł dzisiaj zamienić się w spadochron
Mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z Tobą 💗 
https://youtu.be/MF6vPOjOJn0
Reposted bytildemuzyczny

May 19 2015

Zostań - jak nikt mnie znasz,
zostań - choć nie stać mnie, na to wszystko, możesz dać
zostań - jeszcze przyjdzie czas, na pytania, na to wszystko, co teraz przerasta nas

zostań - tak jak teraz, cierpliwie obok bądź
Reposted fromshampain shampain

May 07 2015

Play fullscreen
Reposted fromcaligula caligula

April 27 2015

Play fullscreen
:)
Reposted fromslowpoke slowpoke viacaligula caligula
Play fullscreen
'cause soon enough we'll die.
Reposted fromcaligula caligula
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

April 23 2015

April 22 2015

Play fullscreen
CHILLOUT
Reposted fromcountingme countingme

April 21 2015

Reposted fromcaligula caligula

April 20 2015

Reposted frommuladhara muladhara

April 13 2015

March 16 2015

Play fullscreen

    Nie ma już miejsc, w których jeszcze razem będziemy.
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

March 12 2015

Play fullscreen
nienawidzę nieżalu
Reposted fromshampain shampain

March 07 2015

Play fullscreen
...piękna !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl