Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

Play fullscreen
i don't belong
slowly slip back inside of my mind
where the weather's warm
shielding me from all judgmental eyes
Reposted frommuladhara muladhara

March 18 2018

March 08 2018

Play fullscreen
he holds me up like a babe
pressing close I can't behave
i need to have this little death
i'm up against his downy chest..
Reposted frommuladhara muladhara

February 12 2018

Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamuladhara muladhara
Play fullscreen
the world is not ours
but faster than the rain
we cut the night
we're random bullets, love
shot by some drunken god
guilty only, of growing old
Reposted frommuladhara muladhara

June 04 2015

choć bym obiecał coś Tobie i sobie i tak przy pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię
świat dziś pode mną powoli traci barwy krzyczę, że czuję, że żyje mimo iż już prawie jestem martwy 

— miuosh . nie mamy skrzydeł
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

May 30 2015

May 28 2015

Play fullscreen
And I was running far away
Would I run off the wall someday?
Nobody knows...
Reposted frommissmuszii missmuszii

May 26 2015

Play fullscreen
 Balmorhea - Fake Fealty
Reposted fromolalaa olalaa

May 25 2015

May 24 2015

Play fullscreen
FANTASTYCZNA! odkrycie życia.
Reposted fromcountingme countingme

May 21 2015

A gdybyś mógł dzisiaj zamienić się w spadochron
Mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z Tobą 💗 
https://youtu.be/MF6vPOjOJn0
Reposted bytildemuzyczny

May 19 2015

Zostań - jak nikt mnie znasz,
zostań - choć nie stać mnie, na to wszystko, możesz dać
zostań - jeszcze przyjdzie czas, na pytania, na to wszystko, co teraz przerasta nas

zostań - tak jak teraz, cierpliwie obok bądź
Reposted fromshampain shampain

May 07 2015

Play fullscreen
Reposted fromcaligula caligula

April 27 2015

Play fullscreen
:)
Reposted fromslowpoke slowpoke viacaligula caligula
Play fullscreen
'cause soon enough we'll die.
Reposted fromcaligula caligula
3750 1e00 500
małpa . skała
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

April 23 2015

April 22 2015

Play fullscreen
CHILLOUT
Reposted fromcountingme countingme

April 21 2015

Reposted fromcaligula caligula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl